Kontakt

Kontaktní údaje

Kancelář / sklad
UL. LIPOWA 9
55-114 MIENICE/ k. Wrocławia, Polska

+48 71 355 72 52 

+48 71 312 39 27

+48 71 355 87 60

triplex@triplex.pl

Pracovní hodiny

Pondělí – Pátek 800 – 1600

Sobota – zavřeno

Neděle – zavřeno

Sídlo společnosti

Ul. Krzemieniecka 56
54-613 Wrocław

  Imię i nazwisko/Firma*

  Adres email*

  Numer telefonu

  Kraj

  Temat

  Treść wiadomości

  Upozorňujeme, že správcem vašich osobních údajů je Triplex Sp. z o.o., sp.k. se sídlem ve Vroclavi, ul. Krzemieniecka 56
  Dotazy týkající se osobních údajů lze zasílat správci na následující adresu: triplex@triplex.pl
  Osobní údaje budou používány pouze k těmto účelům:
  • kontakt a odpověď
  • kontakt za účelem předložení nabídky
  • další činnosti na žádost subjektu údajů
  • řádné plnění smlouvy
  Informujeme vás o vašem právu na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, námitku proti zpracování, přenos údajů, a také právu kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním; Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytnou podmínkou pro:
  • kontakt a odpověď
  • kontakt za účelem předložení nabídky
  • další činnosti na žádost subjektu údajů
  • řádné plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování, které by pro vás mělo právní účinky nebo podobně významně vás ovlivňovalo, včetně profilování.