pochodnia dymna, ręczna, odpalana lontem, czerwona