Fundacja

Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej powstała jako odpowiedź na potrzebę podtrzymania dobrego wizerunku branży pirotechnicznej i edukacji zainteresowanych środowisk w kwestii odpowiedzialnego użytkowania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych.

Utworzyły ją podmioty z branżową wiedzą i doświadczeniem, aktywnie działające na rynku – Jorge Fireworks, Triplex oraz Super Power.

Cele Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej

Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju branży pirotechnicznej oraz zatrzymanie lub spowolnienie spadku obrotów powodowanego dezinformacją panującą na rynku, oraz niechęcią wybranych Urzędów
i Organizacji względem wyrobów i materiałów pirotechnicznych.

Cele dodatkowe:

 • Rozwijanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego użytkowania materiałów pirotechnicznych
 • Popularyzacja wiedzy na temat materiałów pirotechnicznych oraz
  ich historii
 • Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
 • Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wpływu materiałów pirotechnicznych na środowisko
 • Reprezentowanie, ochrona praw i interesów podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji
 • Przygotowanie, udostępnienie stanowisk prawnych oraz śledzenie przepisów prawa regulujących kwestie związane z rynkiem materiałów pirotechnicznych

Jak można pomóc Fundacji?

 • Fundacja reprezentuje interesy całej branży pirotechnicznej, dlatego też zależy jej
  na ścisłej współpracy z każdym zainteresowanym podmiotem działającym na tym samym rynku. Wspólnie z nią możemy lepiej i skuteczniej podejmować i realizować działania mające na celu wsparcie, ochronę oraz promocję branży. Mamy wspólne cele i założenia, dlatego warto się z nią kontaktować, w celu ustalenia i zaplanowania przyszłych aktywności oraz jak najlepszej strategii komunikacyjnej
 • Można również zostać partnerem Fundacji i na bieżąco otrzymywać informacje o jej działaniach! Dzięki temu można wspierać i promować branżę pirotechniczną – każde wsparcie się liczy zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Skontaktuj się :

email: info@fundacjapirotechnika.org
www.fundacjapirotechnika.org