Ogłoszenie TXB040

TRIPLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż wprowadzona do obrotu bateria wyrzutni rurowych Triplex Fire Beat TXB040, kl. F2, kod EAN5906160210400, 1008-F2-69249042 KL. F2/ cat. F2, nr partii/ batch number: TXB040019121, nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 818), z uwagi na brak stabilności wyrobów, które podczas działania uległy przewróceniu skutkując odpaleniem efektów w sposób niekontrolowany, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla potencjalnego użytkownika oraz osób znajdujących się w otoczeniu podczas użytkowania wyrobów. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawdź również:

Nowe, duże serca TXF268

Tylko w Triplex znajdziecie zimne ognie w kształcie serca o...

MAGIC LIGHT TXB016

Dobrze Wam znana bateria złożona TXB016 – MAGIC LIGHT, w...

21.04. – WIOSENNE SPOTKANIE BRANŻOWE

Szanowni klienci, przypominamy, że już w najbliższy czwartek 19.04.2018r. odbędzie...